VÍTÁ VÁS INFORMAČNÍ CENTRUM A MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORNÍ BENEŠOV

Nabídka

Informace
- o kulturních a historických památkách v Horním Benešově
- o možnostech ubytování, stravování a volnočasových aktivitách, přehled kulturních akcí v Horním Benešově a okolí
- o vlakových, autobusových spojích v ČR
Služby knihovny
- půjčování knih a časopisů vč. MVS
- databanka prodejen, podniků a služeb v Horním Benešově
- kopírování, tisk, scanování: černobíle i barevně
- laminování, kroužková vazba
- zasílání e-mailu
- reklamní služby (výlep plakátů na plochu IC), inzerce ve zpravodaji
- internet pro veřejnost
- možnost pořádání vzdělávacích a kulturních akcí
- vystavování průkazek na slevu jízdného linkové autobusové dopravy ARRIVA MORAVA a.s.
Prodej
- mapy a průvodci (turistické, cykloturistické, lyžařské, cizojazyčné)
- propagační materiály, pohlednice a upomínkové předměty
- brožury o historii Horního Benešova
- prodej oblastních jízdních řádů

Kde nás najdete


Najdete nás v centru města vedle radnice, na adrese Masarykova 32, vchod je z Mírového náměstí.

Zvětšit mapu

Z historie místní lidové knihovny


V roce 1961 se všechny místní závody a další organizace spojily, aby dříve existující „Osvětovou besedu“ nahradily novým útvarem – Jednotným kulturním střediskem. Součástí tohoto nového orgánu, který všeobecně pečoval o kulturu v obci a na závodech, byla také knihovna.
Její začátky byly těžké. Knihovna se často stěhovala, knihovníci se střídali. Jedním z prvních knihovníků byl učitel Zdeněk Horal ze ZDŠ. Knihovna byla umístěna na MNV. Když odešel na začátku padesátých let, převzala jeho funkci učitelka Marie Staňková A Jarmila Palkovská. V roce 1958 byl knihovníkem již učitel Milan Kostelňák a knihovna měla jen 450 svazků.
V údobí 1960 – 1962 byla knihovna umístěna v objektu JKS na náměstí č.p.11 a před příchodem paní Jarmily Zeisové se vrátila zpět na MNV do přízemí, kde měla k dispozici dvě místnosti. V roce 1960 již měla knihovna 3 710 svazků. 15.3.1962 nastoupila funkci knihovnice paní Jarmila Zeisová a vykonávala ji do 10.10.1964. Na konci roku měla knihovna 5 130 svazků a 424 čtenářů. Z toho mládeže 180. Na konci roku 1964 již byla knihovnicí dcera paní Zeisové - Zdena.
Na počátku 60. let je knihovnictví v Horním Benešově preferováno, je zde pracovní síla na úvazek 0,5. Od roku 1965 je budován ve středisku Horní Benešov střediskový systém. Knihovna Horní Benešov se stává ústřední knihovnou pro 6 poboček, které zajišťují služby pro 3 317 obyvatel a knihovna Horní Benešov pro 2 425. K 1.1.1970 jsou do střediskového systému zapojeny tyto knihovny: Staré Heřminovy, Sosnová, Svobodné Heřmanice.
Během roku 1970 jsou připojeny další tři knihovny (Horní Životice, Leskovec, Lichnov). Ve střediskové knihovně pracují dva profesionální pracovníci – vedoucí J. Horák a V. Glombová. V roce 1971 ve střediskové knihovně v Horním Benešově pracují: Pavla Poloková – zastupující ředitelka, Vladěna Glombová, Jaroslava Přecechtělová a Ludmila Ivanová. Stav knihovního fondu je 13 390. V roce 1972 v knihovně pracují Pavla Poloková – ředitelka a Ludmila Ivanová.
Dobrovolní knihovníci M.Maralíková – Horní Životice, Alena Johnová – Leskovec, Zdena Němcová – Sosnová, Marie Bocková – St. Heřminovy, Vlasta Filipová – Svobodné Heřmanice, Ludmila Včelná – Lichnov. V září 1973 odchází L. Ivanová na mateřskou dovolenou a v roce 1974 v knihovně pracuje s Pavlou Polokovou Božena Droběnová. V roce 1975 pracují v malých knihovnách tito dobrovolní knihovníci: M. Huňová (H. Životice), Z. Kocourková (Leskovec), S. Staňová (Sosnová), J. Žílová ( St.Heřminovy), V.Filipová (Svob.Heřmanice), H.Šnajdrlová(Lichnov). Na středisku Pava Poloková a Ludmila Ivanová.
Když v únoru 1976 odchází Pavla Poloková na mateřskou dovolenou, zastupovala její funkci Ludmila Ivanová a nastupuje na poloviční úvazek paní L. Smékalová. Knihovna dosáhla 588 čtenářů, z toho 295 mládeže.
Od 1.1.1977 došlo k zavedení centrálního řízení , je soustředěno v Okresní knihovně Bruntál, kde se řešily všechny otázky řídící, finanční, kádrové, pracovně právní vztahy, nákup a zpracování knihovního fondu. Pracuje zde jeden profesionální knihovník – Ludmila Ivancová. V roce 1979 má knihovna 621 čtenářů, z toho 283 mládeže do 15 let.